Facebook

300 TIL ÅRSMØDE I BREDSTED

Årsmødet i Bredsted blev et tilløbsstykke af rang. Dagens to talere, pastor Charlotte Smith og symfoniorkesterformand Simon Faber har begge lokal tilknytning.

Simon Faber sprang beredvilligt til, da der manglede en pianist til en af fællessangene, og børn fra skolen og børnehaven begejstrede med deres sange.