Facebook

NYT ANSIGT I BESTYRELSEN I HUSUM

 

Timo Hehnke blev i aften nyvalgt til bestyrelsen i SSF Husum og Omegn.

Hehnke, der er 44 år og har børn i Husum Danske Børnehave, kunne ikke møde op, men havde fremsendt skriftligt tilsagn om, at han gerne ville vælges.

Han afløser Inga Lilge, der havde bedt sig fri. Andre Lambertsen, Christine Groß og Hans Heinrich Pauly blev genvalgt.

Genvalgt blev også formanden, Daniela Caspersen.

Hun kunne i beretningen glæde sig over et aktivt andet halvår i distriktet.

Weekendudflugt til Ebeltoft og nytårskur med unge talere og ung musik var blandt aktiviteterne, hun nævnte.