Nyheder

Danevirke og Landesmuseen indgår samarbejdsaftale.

Danevirke og Landesmuseen indgår samarbejdsaftale

Sydslesvigsk Forenings Danevirke Museum og de slesvig-holstenske statslige museer (Schleswig-Holsteinische Landesmuseen har i dag (15. september) indgået en samar­bejdsaftale. Det er den første af slagsen med et tysk museum. Aftalen omfatter blandt andet et snævert samarbejde omkring UNESCO-verdensarven Hedeby-Danevirke, permanent udlån af arkæologiske fund til Danevirke Museum, samarbejde med henblik på det danske marked og videnskabelig sparring.
 
Denne samarbejdsaftale ligger i naturlig forlængelse af det hidtidige arbejde påpeger Prof. Dr. Dr. Claus von Carnap Bornheim, der er ledende direktør for Schleswig-Holsteinische Landesmuseen på Gottorp Slot i Slesvig: „Vi har i efterhånden mange år haft et tillidsfuldt samarbejde med Danevirke Museum, som vi gerne vil fordybe og formalisere, nu hvor der opstår et nyt formidlingscenter ved Danevirke. Når det står færdigt, vil vi her i Slesvig-området med det ny Danevirke Museum, Vikingemuseet Hedeby og Gottorp Slot have et særdeles attraktivt museumslandskab, som stråler langt ud over regionens grænser og tiltrækker mange mennesker, som med rette forventer en optimal service. Det er vi godt klædt på til med denne aftale.“ 
 
For Sydslesvigsk Forenings (SSF) generalsekretær Jens A. Christiansen udgør det tætte samspil mellem museerne intet mindre end en milepæl i det dansk-tyske samarbejde: „Danevirke og Hedeby har gennem mange århundreder været genstand for nationale konflikter om retten til områdets forhistorie. Museerne i det gamle hertugdømme Slesvig er bevidst blevet instrumentaliseret i denne sammenhæng. Så det er en velsignelse, at vi i dag kan formidle oldtidshistorien i så tæt et samspil. Vi er glade for, at vores partnere ved de statslige museer vil understøtte os i, at byde vores gæster i det nye Danevirke Museum på den bedstmulige oplevelse ved Danevirke og i verdensarven. På den anden side vil vi med vores ekspertise bidrage til, at museumslandskabet i området, der samler nogle af de største højdepunkter fra danmarks­historiens oldtid, bliver mere synligt og attraktivt for gæster fra Danmark.“
 
Et centralt element i samarbejdsaftalen er, at de slesvig-holstenske museer giver tilsagn om udlån af oldsager fra deres samling, forklarer direktøren for det arkæologiske museum på Gottorp Slot, Dr. Ralf Bleile: „Størstedelen af de arkæologiske fund, der er dukket op i og omkring Danevirke siden 1864, befinder sig i vores magasiner. Vi bidrager særdeles gerne til, at de finder vej til udstillingen i det nye Danevirke Museum, hvor de kan blive genforenet med Danevirke-fund fra danske museer. Desuden stiller vi vores ekspertise til rådighed for Danevirke Museum, for eksempel ved at vores konservatorer tager sig af fundene i det nye museum eller ved at vores arkæologer rådgiver i forbindelse med udstillings­projekter, når det ønskes.”
 
Danevirke Museums leder Lars Erik Bethge er glad for kollegernes understøttelse: „Danevirke Museum har en klar formidlingsprofil. Vores opgave er, at fortælle historien om regionens usædvanligt spændende fortid og verdensarven til vores gæster. Gennem partnerskaber som dette kan vi sikre andre vigtige opgaver for museumsdriften som forskning, samling og bevaring og koncentrere os helt og holdent omkring vores største force. Vores region er så heldig at have hele to museer med forskellige profiler, som står for formidlingen af verdensarven Hedeby-Danevirke og supplerer hinanden fint. Samtidig vil vi selvfølgelig at vores gæster på trods af denne frugtbare mangfoldighed oplever den fælles verdensarv som en helhed, og det har vi taget fat på for alvor med denne aftale.“
 
I samarbejdsaftalen er det bl.a. aftalt, at
-  Schleswig-Holsteinische Landesmuseen (SHLM) stiller arkæologiske fund fra Danevirke til rådighed til den nye permanente udstilling og særudstillinger i det nye Danevirke Museum. Deres konservatorer står i givet fald til rådighed i denne sammenhæng.
-  SHLM tilbyder Danevirke Museum videnskabelig rådgivning i forbindelse med udstillinger og museumsdriften.
-  Danevirke Museum stiller sit særudstillingsareal i det nye formidlingscenter til rådighed for SHLM i forbindelse med udstillinger og arrangementer.
-  Danevirke Museum bidrager til samarbejdet med sine særlige danske (sproglige og kulturelle) kompetencer og sine relationer til Danmark.
 
Til de aftalte konkrete tiltag omkring verdensarven, som skal stå klare, når det nye
formidlingscenter åbner hører:
-  verdensarvs-kombinationsbillet til Vikingemuseet Hedeby og Danevirke Museum
-  fælles platform for billetkøb og booking af rundvisninger
-  fælles verdensarvs-hotline
-  fælles verdensarvs-onlineshop
-  fælles videreudvikling af rundvisninger i verdensarven
-  fælles rekruttering og uddannelse af guides
-  gensidige henvisninger og indholdsmæssige ”links” til det andet museums udstilling