Nyheder

Dybbøldagsindsamlingen 2019 er startet.

Dybbøldagsindsamlingen 2019 er startet

I år gennemfører SSF atter sin Dybbøldags-indsamling til fordel for et af vores danske forsamlingshuse i Sydslesvig.

Indtægterne går i år til SSFs forsamlingshus i Ravnkær (Rabenkirchen). Forsamlingshuset i landskabet Angel bliver brugt til lokale danske møder og trænger derfor til gode sanitære forhold. De er ikke givet for tiden, så derfor skal SSFs årlige indsamling bruges til at renovere toiletterne på stedet.

Vi håber, at Du vil bidrage solidarisk til at hjælpe vore venner i Ravnkær.

Bidrag til Dybbøldags-indsamlingen bedes indbetalt til 

Sydslesvigsk Forening
Union-Bank Flensborg
IBAN: DE23 2152 0100 0000 0171 75
BIC: UNBNDE 21XXX

For beløb over 15 euro tilsendes ”Spenden-Bescheinigung” under forudsætning af, at navn og nøjagtig adresse er angivet på overførselsdokumentet.

SSF’s distrikter og andre kan foretage listeindsamlinger. Listerne fås på de danske sekretariater.