Nyheder

Livlig debat i Hovedstyrelsen.
På billedet ses Birgit Messerschmidt, da hun tirsdag aften aflagde sin beretning fra SSF Humanitært Udvalg.

Livlig debat i Hovedstyrelsen

”Hvilke forventninger har vi til os selv?”, ”Hvad vil vi egentlig med vores forening?”, ”Hvilke forventninger har Danmark til os?”. Sådan lød blot nogle af spørgsmålene, da SSFs Hovedstyrelse tirsdag aften holdt møde på Flensborghus. Ved det var debatlysten stor, og der blev taget fat på de helt store spørgsmål. Således kom medlemmerne af Hovedstyrelsen blandt andet ind på den såkaldte bindestregsideologi, modtagelsen af nye medlemmer, foreningsarbejdet lokalt, samarbejdet med de andre organisationer, og hvorvidt SSF skal se lidt stort på det med traditionerne i håb om, at flere yngre medlemmer kan tiltrækkes.
I debatten spændte holdningerne bredt, og mens nogle mente, at debatterne i Sydslesvig ofte er gengangere, argumenterede andre, at Hovedstyrelsen alt for tit kun koncentrerer sig om praktiske ting. Altså at der for sjældent tages fat på grundlæggende emner. Flere gav udtryk for, at det faktisk var forfriskende at Hovedstyrelsen også drøfter eksistentielle spørgsmål.
Baggrunden for debatten var et oplæg fra SSFs første næstformand Kirsten Vognsen Weiss. Det kom i kølvandet på SSFs hovedstyrelsesseminar, hvor flere af de nævnte emner ligeledes havde været debatemner i workshops.
Sommerpause
Mødet tirsdag aften var det sidste inden sommerferien, og Hovedstyrelsens medlemmer fik blandt andet en beretning fra SSFs Humanitært Udvalg. Her så formanden Birgit Messerschmidt tilbage på udvalgets høje aktivitetsniveau.
Det blev kvitteret af flere ved mødet. De roste indsatsen, men der blev også spurgt ind til, om aktiviteterne ikke er meget koncentreret omkring Flensborg. Til det sagde Birgit Messerschmidt, at der tilbydes transporttilskud, og at udvalget er bevidst om problemstilligen.
Sprogkrav og mere
Inden Birgit Messerschmidt aflagde sin beretning, var det Gitte Hougaard-Werners tur. I den kom SSFs formand blandt andet ind på de mange store arrangementer, som er blevet holdt siden Hovedstyrelsen fandt sammen sidst. Her kan for eksempel nævnes Årsmøderne, Folkemødet, Gå-hjem-mødet på Christiansborg, Grænseforeningens Sendemandsmøde, Friisk Forenings 100 års jubilæum, de mange sankthansfester og besøget fra Slesvig-Holstens erhvervsminister Claus Ruhe Madsen.
Sidstnævnte førte til, at SSF, SdU og SSW så sig nødsaget til at skrive et fælles læserbrev, der blev printet i Flensborg Avis den 8. juni.
Læserbrevet var en reaktion på Ruhe Madsens udsagn i Flensborg Avis, hvor han opfordrede mindretallet til at slække på sprogkravet - for at kunne tiltrække nye medarbejdere. Til det fastslog Gitte Hougaard-Werner:
- Hvis vi fortsat vil være en del af det danske fællesskab, bliver vi nødt til at holde fast i dansk sprog, kultur og identitet, da det er vores DNA og altafgørende for et mindretal som vores.