Nyheder

Mindretalspolitik er ikke angrebspolitik.
Gitte Hougaard-Werner, SSF-formand, og Jens A. Christiansen, SSF-generalsekretær.

Mindretalspolitik er ikke angrebspolitik

Sydslesvigsk Forening tager skarpt afstand fra Ruslands invasion af Ukraine. Præsident Putins angrebskrig mod et suverænt demokratisk land i midten af Europa er en krigsforbrydelse, vi ikke har set magen til siden Anden Verdenskrig. Det er et angreb på efterkrigsårenes demokratiske verdensorden bestående af respekt for landenes suverænitet, folkeret, selvbestemmelse samt beskyttelse af mindretal.

Putins annektering af Krim og krigeriske støtte til det russiske mindretal i Donbass-regionen har intet med bestræbelser for en demokratisk mindretalsordning at gøre. Argumenter om blot at ville beskytte sit mindretal er intet andet end et påskud til at omsætte præsidentens imperialistiske hensigter. Han bryder alle folkeretlige principper og misbruger et mindretal i et primitivt, løgnagtigt geopolitisk spil, som man skulle tro ikke kunne finde sted i det 21. århundrede.

Med baggrund i det dansk-tyske grænselands fredelige sameksistens mellem mindretal og flertal, hvor man på begge sider anerkender grænsen, er Putins krigsforbrydelse i Ukraine også et angreb på vores mindretalsmodel, der bygger på en fælles historie, gensidig respekt og samarbejdsvilje.

Bestræbelserne på at sikre en demokratisk og fredelig verdensorden har Putin skudt i sænk, og det er gift - også overfor mindretallene.
Mindretalspolitik er fredspolitik - ikke angrebspolitik!

Vores tanker i denne mørke tid går til alle ofrene for denne grusomme krig i Ukraine.