Nyt museum til Danevirke.
Nyt museum til Danevirke.
Nyt museum til Danevirke.

Nyt museum til Danevirke

Sydslesvigsk Forening (SSF) kan nu præsentere tegningerne for det nye museum ved det historiske forsvarsanlæg Danevirke. Det er det velrenommerede danske arkitektfirma Lundgaard & Tranberg Arkitekter, som har tegnet museet. Lundgaard & Tranberg er bl.a. kendt for Frihedsmuseet og Skuespilhuset i København.

Museet finansieres med en generøs donation på 64 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og dertil støtter Augustinus Fonden projektet med 13 millioner kroner. Den danske stat og den tyske delstat Slesvig-Holsten støtter driften af det kommende museum med hver 1 million kroner om året.

Det nye museum bliver formgivet med inspiration fra voldanlægget og er nænsomt tilpasset landskabet. Museumsbygningen viser i form og udtryk stor respekt for den historiske og landskabsmæssige sammenhæng, som er UNESCO verdensarv. Bygningen vil få en transparent og imødekommende facade, som åbnes imod hovedvolden og inviterer de besøgende i parken indenfor i lyse og venlige rum. Ambitionen med det nye museum er både at skabe optimale rammer om en ny udstilling om Danevirkes historie, plads til aktiviteter og ophold for alle, som vil nyde naturen og de historiske rammer.

I forbindelse med offentliggørelsen af A.P. Møller Fondens donation på 64 millioner kroner til det nye museum udtalte Fondens formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla: ”Danevirke har stor betydning for Danmark og især grænselandet. Derfor støtter Fonden med glæde dette historiske sted ved sit bidrag til en ny museumsbygning, som kan rumme fæstningsværkets fascinerende fortælling og samtidigt i sig selv udtrykke områdets levende historiefortælling."

Arkitekt Lene Tranberg siger om projektet, der forventes at stå færdig i slutningen af 2024: ”Det har været en utrolig spændende proces at arbejde med et nyt Danevirke Museum, og vi har lagt vægt på at skabe et museum, der har en myndig tilstedeværelse i landskabet med ét stort tag, der favner og signalerer; at her samles mennesker på tværs af grænser – og her samles en 1500 år lang historie. Samtidig har vi haft den forudsætning, at Danevirkes hovedvold skal spille hovedrollen. Derfor møder bygningen det omkringliggende, blide landskab med ydmyghed. Vi har indrammet kigget til volden på en måde, der gør, at den naturligt kommer i fokus, når man går rundt indenfor og oplever udstillinger om den del af Danevirkes historie, der ikke er synlig ved volden.”

Lundgaard & Tranberg Arkitekter har samtidig skabt en række forudsætninger for, at museet kan blive et bæredygtigt byggeri, fortæller Lene Tranberg: ”Danevirke Museum skal være et ansvarligt byggeri, og det vil være en central del af vores videre arbejde, sammen med projektets øvrige parter, at finde de løsninger, der gør, at museet bliver et ambitiøst bidrag til den grønne omstilling.”

Gavens modtager, Sydslesvigsk Forening (SSF) glæder sig ligeledes over udførelsen af det nye Danevirke Museum: ”Det bliver et smukt museum, som her i Nordtyskland vil repræsentere nordisk arkitektur, når den er bedst. Lundgaard og Tranbergs udkast giver fine rumligheder til at præsentere historien. Det passer samtidig ind i omgivelserne og giver plads til, at volden som den egentlige attraktion kommer til sin ret. Vi glæder os til at byggeriet kommer i gang, og at vi om få år kan åbne det nye museum. Tak til A.P. Møller Fonden og også til Augustinus Fonden, Folketinget og delstatsregeringen i Slesvig-Holsten, som har gjort dette muligt”, siger formand for SSF Gitte Hougaard Werner.

Ligesom SSF-formanden er Danevirke Museums leder, Lars Erik Bethge, sikker på, at det nye museum kommer til at løfte fortællingen og oplevelsen af Danmarkshistoriens største fortidsminde: ”Den nye bygning giver os optimale betingelser for at byde vores gæster på et meget behageligt og spændende ophold, når de besøger monumenterne i den Arkæologiske Park og vores museum. Det bliver en oplevelse i særklassen, som er en UNESCO-verdensarv værdig. Samtidig vil det nye museum være en historisk milepæl i det dansk-tyske museums- og verdensarvssamarbejde.”  

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Jens A. Christiansen, SSF-generalsekretær, Tel. +49 171 4755280, jac@syfo.de

Lars Erik Bethge, leder Danevirke Museum, +49 178 4507428 eller leb@danevirkemuseum.de

 

Fakta

Det nye Danevirke Museum opføres på en grund direkte ved Danevirkes Hovedvold, hvor det hidtidige museum har ligget siden 1990. Bygningen på cirka 1900 m2 vil huse en splinterny udstilling om Danevirke-anlægget. Desuden vil der bl.a. være et særudstillingsareal, faciliteter til skoleklasser, udendørs opholdsområde, café og shop. Museumsbygningen omfatter ligeledes mødefaciliteter, som også står til rådighed for verdensarven Hedeby-Danevirke, det danske mindretal, Dannevirke kommune og civilsamfundet i området. 

Hensynet til at opføre et bæredygtigt byggeri har været indtænkt i designprocessen og vil være en naturlig del af det videre forløb.

Ifølge tidsplanen bliver de nuværende bygninger revet ned i foråret 2022, hvorefter der finder en omfattende arkæologisk udgravning sted. Museet forventes at åbne i slutningen af 2024. I overgangsperioden holder Danevirke Museum til i en pavillon i nærheden af byggefeltet.

Danevirke er det største fortidsminde i Nordeuropa. Det er et system af volde, mure og grave med en samlet længde på ca. 30 kilometer. Danevirke blev antagelig bygget af danerne i 400- og 500-tallet for at markere deres territoriums sydgrænse. Anlægget er derefter flere gange ændret og udbygget frem til 1200-tallet og senere reaktiveret til krigen i 1864. Med Danevirke blev der lagt grundlag for, at der nord for volden kunne udvikle sig et samlet, stabilt herskabsområde – det, der få århundreder senere blev til kongeriget Danmark. I dag er Danevirke og omgivelserne fredet både som naturområde og som fortidsminde. Siden juni 2018 er det UNESCO-verdensarv sammen med Hedeby, som i vikingetiden var Nordeuropas største handelsby.

 

Danevirke Museum drives af Sydslesvigsk Forening (SSF), som er det danske mindretals kulturelle hovedorganisation syd for den dansk-tyske grænse. 

Det samlede museumsprojekt koster 77 millioner kroner. A.P. Møller Fonden har bidraget med 64 millioner kroner og Augustinus Fonden med 13 millioner kroner. Den danske stat og delstatsregeringen i Slesvig-Holsten støtter driften med hver 1 million kroner om året.

Mere på www.danevirkemuseum.de