Nyheder

Statsminister på besøg.

Statsminister på besøg

“Her mødte Christian X de danske syd fra den 12.7.1920. I skal ikke blive glemt”. Sådan står der på mindestenen i Kruså, og dermed er det det helt rigtige sted for igen at møde de danske syd fra - 100 år efter grænsedragningen. 

Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, mødtes mandag den 15. juni, årsdagen for Sønderjyllands officielle genforening med Danmark, med repræsentanter for de danske organisationer i Sydslesvig netop ved mindestenen i Kruså.

Statsministeren var på en større genforeningstur i Sønderjylland, og til historien om genforeningen hører de danske, der blev efterladt syd for grænsen. De er ikke glemt, fastslog Mette Frederiksen, da hun understregede, at der i Folketinget på tværs af partierne er stor enighed om støtten til det danske mindretal. 

Der var ellers fare for, at forholdet til statsministeren havde lidt under Corona-pandemien. Grænselukningen besværliggjorde kontakten til Danmark, og der opstod et indtryk af, at de danske syd fra måske alligvel er blevet glemt. 

Derfor arbejdede SSF, SSW og Det Sydslesvigske Samråd på at minde statsministeren om, at Sydslesvig hører til det danske fællesskab. Vores bånd til Danmark kan ikke sættes lig med turisme og grænsehandel. Det har politikerne i København heldigvis lyttet til, og Slesvig-Holsten har netop derfor fået en særordning. 

Ved mødet med Mette Frederiksen var der repræsentanter for Centralbiblioteket, SdU, Friisk Foriining, SSW, Flensborg Avis, SSF, Sundhedstjenesten og Skoleforeningen.