Nyheder

Varmer op til Landsmødet.

Varmer op til Landsmødet

Ved mødet i SSFs hovedstyrelse tirsdag aften på Husumhus godkendte medlemmerne indstillingen til vedtægtsændringer, som tages op ved Landsmødet 2022. Det holdes i Husum lørdag den 12. november.

En markant ændring i vedtægterne har med amterne at gøre. For Ejdersted Amt og Husum Amt ønsker at gå sammen, men det kan kun ske, hvis Landsmødet siger ja til, at de to lægges sammen til det nye “Amt Sydvest”.

I forbindelse med vedtægtsændringerne, kom hovedstyrelsen også ind på et omdiskuteret punkt - SSFs inhabilitetsregler. De blev besluttet for et stykke tid siden, og dengang frygtede nogle, at reglerne kunne stå i vejen for det frivillige arbejde i distrikterne. Reglerne er siden vedtagelsen ikke blevet diskuteret yderligere, derfor stod emnet nu på dagsordenen. SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen understregede, at man også fint kan være aktiv i distriktsarbejdet uden at beklæde bestyrelsesposter. Desuden fastslog han, at både SSFs revisionsudvalg og Sydslesvigudvalget har gjort opmærksom på nødvendigheden af at have en officiel politik på det område. Samtidig blev der fremhævet, at reglerne ikke er sat i verden for at blokere for det frivillige engagement. De skal forhindre nepotisme, derfor er det kun fornuftigt med et klart og forståeligt regelsæt.

Beretninger

Mødet på Husumhus tirsdag aften bød desuden på flere beretningerne. Formand Gitte Hougaard-Werner lagde ud, hvorefter de tre faste udvalg aflagde deres beretninger. Efterfølgende orienterede Jens A. Christiansen om SSFs informations- og kontaktarbejde på Christiansborg.