Facebook

Om det er Phillip, Manfred, Jan, Mattis, Heiko, Tim eller Tim, der er på arbejde - de er værd at lægge mærke til.

En hyldest til teaterhjælperne. De bestrider deres job som teaterhjælpere ved siden af deres almindelige arbejde og afsætter tid og fritid til at mindretallet kan se danske teaterforestillinger og koncerter med Sønderjyllands Symfoniorkester i Sydslesvig. Og de gør det godt.

Tak for jeres indsats.

Læs mere på

syfo.de/news/detail/naar-signalet-klar-scene-lyder-en-hyldest-til-teaterhjaelperne/new667c064de4df2710109107