DSH – Foreningen af Aktive Kvinder.

DSH – Foreningen af Aktive Kvinder

DSH - Aktive Kvinder blev oprindeligt stiftet 1948 som ”De Sydslesvigske Husmoderforeninger”. Foreningens formål er alsidig oplysning indenfor kulturelle, sociale og praktiske forhold til gavn for hjem og samfund og at styrke og udbygge fællesskabet blandt kvinder indenfor den danske folkedel i Sydslesvig.

Historisk Samfund for Sønderjylland, Sydslesvig afdeling.

Historisk Samfund for Sønderjylland, Sydslesvig afdeling

Historisk Samfunds formål er at fremme interessen og forståelsen for Sønderjyllands historie. Over 2.000 personer med interesse for den sønderjyske historie er medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland og nyder godt af foreningens mange tilbud.

Foreningen arrangerer foredrag og udflugter til historiske steder i landsdelen. Desuden udgiver den skrifter som ”Sønderjysk Årbog”, ”Sønderjysk Månedsskrift” og andre rigt illustrerede publikationer om Sønderjyllands og Sydslesvigs historie.

Sydslesvigs amtskreds arrangerer tilbud med særligt fokus på publikum syd for grænsen.

Henry Bohm.
Henry BohmStiegacker 3, 25821 Bredstedt
Sydslesvigs Museumsforening.

Sydslesvigs Museumsforening

Museumsforeningen samler og bevarer genstande med særlig betydning for mindretallet og danskheden i Sydslesvig.

Sydslesvigs Selvhjælp.

Sydslesvigs Selvhjælp

Sydslesvigs Selvhjælp samler penge til dansk virke i Sydslesvig. Den har godt 100 sydslesvigere som medlem, som hver især indbetaler 100 euro om året. 

De godt 10.000 euro fordeles hvert år til enkeltpersoner, foreninger og grupper, som har en god idé, der vil gavne Sydslesvigs danske islæt. Foreningen støtter især projekter, der ikke har andre økonomiske muligheder. Portionerne er typisk fra 400 til 900 euro, og der er omkring 15 ansøgninger om året. 

Det er foreningens medlemmer selv, der fordeler pengene på den årlige generalforsamling i april. Sådan har det være siden foreningen blev grundlagt i 1969 på Fritidshjemmet i Slesvig. 

Udover velgørenheden er SSH også en selskabelig forening, der mødes to gange om året på forskellige institutioner i Sydslesvig. Første gang er i april til generalforsamlingen, anden gang er om efteråret til en høstfest. Begge gange er der et lokalt islæt, et foredrag og en festmiddag.

Sønderjysk Arbejder Forening (SAF).

Sønderjysk Arbejder Forening (SAF)

Sønderjysk Arbejderforening er en dansk socialdemokratisk forening for Sydslesvig, der ikke driver partipolitik. Dens formål er at ”samle interesserede indenfor den danske og den frisiske folkegruppe i Sydslesvig til oplysende arbejde om sociale og økonomiske spørgsmål, til drøftelse af problemet om bedring af den arbejde befolknings livsvilkår og – om muligt – til hjælp for trængende personer og familier i Sydslesvig.”