Friisk Foriining.

Friisk Foriining

Det danske mindretal arbejder traditionelt sammen med Friisk Foriining, der er en af det frisiske mindretals kulturforeninger.

I Nordfrisland på den sydslesvigske vestkyst taler ca. 10.000 mennesker frisisk, et selvstændigt sprog. Mere end dobbelt så mange har passive sprogkundskaber.

Omkring 600 frisere er organiseret i Friisk Foriining. Foreningens særkende er, at den betragter det frisiske mindretal som et selvstændigt folk med eget sprog og egen kultur. Dens vigtigste mål er at bevare og fremme frisisk sprog og kultur.

Friisk Foriining arrangerer blandt andet ungdoms- og fritidstilbud, rejser til andre sprogmindretal i Europa og en årligt tilbagevendende frisisk efterårshøjskole. Foreningen producerer også dagligt nyheder på frisisk, der kann høres på internettet under www.friiskforiining.podspot.de. Desuden arrangerer den hvert andet år en europæisk filmfestival for spillefilm på mindretalssprog i Husum. 

Friisk Foriining har flere selvstændige tilsluttede foreninger, deriblandt ungdomsforeningen „Rökefloose“ (ravneflokken), Friisk Teooter (teater) og Frisia Historica.

Siden 1945 har organisationen et tæt samarbejde med det danske mindretal. 1948 var den med til at grundlægge det politiske parti SSW. På skoleområdet samarbejder den med Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Organisatorisk et Friisk Foriining tæt tilknyttet SSF, hvor den har status som et SSF-amt og er repræsenteret tilsvarende i SSFs fora. Friisk Foriinings Sekretariat er del af Dansk Generalsekretariats forvaltningsstruktur.

Læs meget mere om Friisk Foriining og den aktuelle tilbud på www.friiske.de.

Ilwe Boysen.
Ilwe BoysenSüderstr. 6, 25821 Bredstedt / BräistT.: +49 4671 6024 154M.: +49 151 5021 889F.: +49 4671 6024 164