I Danmark.

I Danmark

Den politiske kontakt mellem Danmark og det danske mindretal foregår via Folketingets Sydslesvigudvalg, der håndhæver Sydslesvigloven af 2010. På dette grundlag udbetales hvert år godt og vel 500 millioner kroner til det danske arbejde syd for grænsen.

Sydslesvigudvalget udpeges af Folketinget og sorterer under kulturministeriet. Det følger arbejdet i mindretallet, modtager ansøgninger til den danske statsstøtte og beslutter fordelingen af de forhåndenværende midler.

SSF er repræsenteret ved Folketinget på Christiansborg med et eget informationskontor. Generalsekretær Jens A. Christiansen plejer herfra regelmæssige kontakter til folketingsmedlemmer, regeringsrepræsentanter og danske interesseorganisationer.

Desuden er der traditionelt et tæt bånd mellem mindretallet og Region Syddanmark (tidl. Sønderjyllands amt) samt de sønderjyske kommuner. 

En tæt samarbejdspartner i Danmark er for mindretallet også Grænseforeningen, der siden 1920 har til formål at styrke båndet mellem Danmark og de danske sydslesvigere, samt en række andre foreninger med fokus på mindretallet.