SSF Politik.

SSF Politik

Mindretalspolitik handler om, at mindretal får frihed til at leve deres egen kultur, støtte til at kunne gøre det og beskyttelse mod diskriminering.

Både i Tyskland og Danmark er der politisk konsensus omkring de grundlæggende træk i mindretalspolitikken for det danske mindretal. Den beror da også som regel på énstemmige beslutninger henover alle partiskel.

Målet for mindretallets politiske arbejde er en ligestilling med flertalsbefolkningen. Det betyder blandet andet, at vi indkræver det samme tilskud til vores skolebørn, brugerne af vores kulturtilbud osv., som det offentlige betaler for en tilsvarende tysk borger.

Der er i den dansk-tyske mindretalspolitik bred enighed om, at mindretal til tider skal have særlige privilegier for at kunne deltage i samfundet på lige vilkår. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at det danske mindretals politiske parti er fritaget for den gældende 5 %-spærregrænse til valg på delstats- og nationalt plan i Tyskland.

Indtil mindretallets parti, SSW, blev grundlagt i 1948, stod SSF for hele mindretallets politiske repræsentation og opstillede til valg i Slesvig-Holsten. I dag står foreningen for det politiske kontaktarbejde til Folketinget og regeringen i København, politikken på forbundsplan i Berlin og på europæisk plan i Bruxelles.