I grænselandet.

I grænselandet

I de sidste årtier har der udviklet sig et levende, solidarisk mindretalspolitisk samarbejde mellem det danske og det tyske mindretal i grænselandet. SSF og Bund Deutscher Nordschleswiger har en tæt dialog og foretager fælles fremstød, hvor begges interesser er berørte.

Siden 2004 samarbejder de fire mindretal i regionen – det danske, det frisiske, sinti & romaer og det tyske – med flertalsbefolkningerne i ”DialogForumNorden”.  I dette forum mødes mindretalsrepræsentanter med politikere, institutioner, organisationer og foreninger for at drøfte fælles forhold og mindretalsanliggender. Formand for DialogForumNorden er den slesvig-holstenske regerings mindretalskommitterede. For det danske mindretal deltager SSF og SSW.

Mindretallet er også godt repræsenteret i udvalg for den dansk-tyske ”Region Sønderjylland-Schleswig”.