Det danske mindretal i Sydslesvig.

Det danske mindretal i Sydslesvig

Vi gør Danmark lidt større. I Nordtyskland bor der et dansk mindretal på ca. 50.000 mennesker. Her i den gamle danske landsdel Sydslesvig, der har været tysk siden 1864, holder vi stadig fast i dansk sprog og kultur.

Vi lever et liv, der er så dansk som muligt mellem Flensborg i nord og Rendsborg i syd. Vi har egne danske vuggestuer, børnehaver, skoler, biblioteker, kirker, en dansk ældrepleje, et dansk dagblad og meget mere. I vores fritid dyrker vi idræt i danske klubber, gør brug af et stort dansk teater- og koncerttilbud eller hygger os på anden måde sammen i de mange danske forsamlingshuse, foreninger og organisationer.

Vi er en broget flok. En del af os har dansk modersmål. Men andre lærer først sproget i børnehaven og skolen, fordi en af deres forældre eller både mor og far har en tysk baggrund. De vælger aktivt de danske institutioner og et tilhørsforhold til det danske mindretal.

Vi har gode venner i Danmark. Blandt andet Grænseforeningen med dens mange lokalforeninger har siden 1920 oplyst om Sydslesvig og støttet danskheden i grænselandet. Sydslesvigudvalget er bindeleddet mellem mindretallet og Folketinget, der støtter os økonomisk.