Kunst i Sydslesvig.

Kunst i Sydslesvig

SSFs kunstsamling

SSF har en stor billedsamling. Hvert år købes der kunstværker, så samlingen vokser løbende i kølvandet på den nyeste udvikling på kunstscenen. Der købes fortrinsvis kunst af sydslesvigske og danske kunstnere. Desuden har SSF-samlingen fået doneret større grupper af værker af sydslesvigske kunstnere.

Som en ekstra opgave har udvalget påtaget sig det hverv, at registrere al kunst i de sydslesvigske organisationer, foreninger og huse. På grund af opgavens omfang forventes det, at processen vil strække sig over flere år. Som det fremgår af hjemmesiden vil hver enkelt institution være registreret med eget ikon, som danner afsæt for en billedsøgning. Disse værker kan ikke udlånes.

Målet med registreringen er at skabe overblik over den omfattende samling af kunst, der er placeret rundt omkring i landsdelen, samt at værne om denne for at undgå, at billeder forsvinder. Det er naturligt, at registreringen foregår i regi af Sydslesvigsk Forening, da denne er en kulturel paraplyorganisation for hele mindretallet.
 
Alle forsamlingshuse og institutioner indenfor det danske mindretal er velkomne til at låne billeder i SSF's samlinger. Mange værker er allerede udlånt og hænger rundt omkring i landsdelen, men der er også en del på lager.
Interesserede kan udvælge billeder via databasen og tage kontakt til sekretariatet i Husum. Lån fastholdes i en lånekontrakt og løber over minimum ét år. Derefter har andre mulighed for at låne værkerne. De fleste billeder hænger dog meget længere, ofte indtil lånerne selv ønsker at udskifte dem med nye. Lånerne henter og returnerer selv billederne til depotet.
 
Billedsamlingen administreres og udbygges af Billedsamlingsudvalget. Dette står også for de sydslesvigske julemærker og årets kunstnerkort.

 

Erik Fredens.
Erik FredensVarnæsvej 63, 6200 AabenraaT.: +45 2230 8015
Fenja Grünewald.
Fenja GrünewaldNeustadt 95, 25813 HusumT.: +49 4841 2612F.: +49 4841 63618