I Tyskland.

I Tyskland

Syd for grænsen varetages en stor del af mindretalspolitikken på delstatsplan. Det skyldes, at tre ud af fire mindretal i Tyskland har et klart regionalt tilhørssted. Men grunden er også, at de 16 ”Länder” i Tyskland autonomt bestemmer bl.a. uddannelses- og kulturpolitikken i deres område. 

SSF repræsenterer det danske mindretal i officielle sammenhænge på delstatsplan. Derudover arbejder vi tæt sammen med det danske mindretals politiske parti, SSW, der sidder i det slesvig-holstenske delstatsparlament, landdagen, med tre medlemmer. Mindretallets politikere har i løbet af tiden blandt andet opnået, at delstaten Slesvig-Holsten giver tilskud til danske daginstitutioner og skoler og et tilskud til dansk kulturarbejde via SSF. Desuden har Slesvig-Holsten 2015 vedtaget en handlingsplan for sprogpolitik, der skal bidrage til at fremme brugen af det danske sprog. 

SSW har også mere end 180 kommunalpolitikere i amter og kommuner rundt omkring i Sydslesvig. De arbejder til dagligt for, at mindretallet tilgodeses på lige fod med alle andre, når det gælder tilskud til danske institutioner og foreninger. Det lykkes ikke alle steder.

På nationalt plan i Tyskland foregår dialogen med politikken via et kontaktudvalg ved det tyske indenrigsministerium, hvor SSW, SSF, regeringen og parlamentarikere fra Forbundsdagen er repræsenteret. Den tyske stat støtter mindretallet gennem tilskud til konkrete projekter.

Desuden samarbejder det danske mindretal med de to mindretalskommitterede, der er udpeget af hhv. den slesvig-holstenske ministerpræsident og den tyske indenrigsminister til at varetage regeringens mindretalspolitik og holde kontakten til mindretallene.
 
SSF er også medlem af det tyske mindretalsråd (Minderheitenrat), hvor de fire anerkendte mindretal i Tyskland – danskerne, friserne, sorberne samt sinti & roma – samarbejder for at samordne fælles interesser og repræsentere dem overfor politikken på nationalt plan. Repræsentanter for SSF og SSW deltager i rådets møder.