Presse & info

Sydslesvigsk Pressetjeneste servicerer medier i alle spørgsmål vedrørende SSF og det danske mindretal på dansk, tysk og engelsk.

Desuden står Pressetjenesten for kommunikationen med SSFs medlemmer og andre interesserede, bl.a. gennem det ugentlige informationsblad ”Kontakt”, brochurer, SSFs hjemmeside, Facebook mm.