SSF - DE DANSKE SYDSLESVIGERES KULTURELLE HOVEDORGANISATION

Om det danske mindretals historie, om SSFs aktuelle tilbud og arbejde, arrangementer, nyheder og KONTAKToplysninger for (kommende) medlemmer, tillidsfolk og gæster. Og links til dem, vi samarbejder med.

 

SYDSLESVIG - VI GØR DANMARK LIDT STØRRE!

Nyheder/meddelelser

Danevirke Museums chef Nis Hardt har tidligere været med til Kulturnatten på Christiansborg for at fortælle om museet. Denne gang repræsenterer han den nybagte UNESCO-verdensarv.
Kategori: startside

Kulturnat den 12. oktober: Mindretallet tager Danmarks fødselsattest med til Folketinget

Det danske mindretal er atter med om bord, når Christiansborg fredag den 12. oktober kl. 18 slår portene op til Kulturnat i København. I alt 250 museer, teatre, biblioteker, kirker, ministerier, parke...

Kategori: startside

Ny facebook-side: SSF Kultur

Til sæsonstarten 2018/2019 den 1. september har SSF oprettet en facebookside 'SSF Kultur'. Den skal supplere og samle de informationer, d...

Kategori: startside

"Mindretallets identitet som helhed må klart være dansk med en stærk tilknytning til Danmark"

I sommerferien udgav Kristeligt Dagblad en artikelserie, som tog pulsen på det tyske mindretal i Nordslesvig og det danske mindretal i Sydslesvig. En række mindretalsrepræsentanter og danske politi...

Kategori: startside

Sådan gør du, hvis du vil søge om dansk statsborgerskab...

Der er oprettet en særlig procedure til sydslesvigere, der vil gøre brug af den nye mulighed for dobbelt statsborgerskab. Her er forløbet, du bør følge for at få den bedstmulige hjælp og opbakning til...

Kategori: startside

Nu kan mange af os - og deres børn - få det danske pas

Den danske regering har åbnet op for, at medlemmer af det danske mindretal med tysk pas nu også kan få dansk statsborgerskab. Reglen, der også kan gælde børn, har været i kraft i en uge. Forudsætninge...

Kategori: startside

Et historisk museum, hvor man kan lære meget om nutiden

Det danske mindretals ”Danevirke Museum” er allerede noget af et lille tilløbsstykke især for skoleklasser fra Danmark, der vil lære mere om grænser og mindretallet. Efter at Danevirke er anerkendt so...

Kategori: startside

Han er verdenskulturarvens danske far

Den ny verdenskulturarv i Sydslesvig har mere end et ophav. Men den har ihvertfald også en dansk far. Han hedder Nis Hardt og er til dagligt leder af SSFs Danevirke Museum. Her passer han på museets t...

Kategori: startside

Kommentar: Danevirke er en forpligtelse, der gør os glad

Hvert enkelt af os SSF-medlemmer kan være stolt af, at vores forening og Danevirke Museum har været med til at bære Danevirke frem til den fornemme UNESCO-status. Hvis ikke vi havde været med til at s...

Kategori: startside

Jubel hos SSF: Danevirke er ny verdenskulturarv

Det historiske danske voldanlæg Danevirke i Sydslesvig er fra i dag UNESCO-verdensarv sammen med vikingebyen Hedeby (Haithabu). Dette har UNESCO besluttet på et møde i Bahrain. Det danske mindretal ha...

Kategori: startside

Kommentar: Grobunden for en frugtbar diskussion

Man kan jo godt glemme det i hverdagen, hvor man er optaget af hver sine gøremål, men mindretallets organisationer fungerer faktisk rigtig godt sammen på mange måder. 


Det kunne man atter iagt...

Kategori: startside

SSF er glad for næste skridt hen imod Danevirke som verdenskulturarv

Sydslesvigsk Forening hilser det internationale råd ICOMOS anbefaling til UNESCO om at optage vikingebyen Hedeby og voldanlægget Danevirke på listen over verdenskulturarv velkommen. Som ejer af D...

Kategori: startside

Amtsgeneralforsamling 2018: Husum sætter stor pris på vestkyst-samarbejde

Samarbejdet mellem SSFs tre amter på vestkysten fungerer fint. Det fremhævde Husum amts formand Jörn Fischer, da amtet holdt sin generalforsamling i sidste uge. I sin formandsberetning nævnte han sama...

Kategori: startside

Amtsgeneralforsamling 2018: Tid til forandring hos SSF på Ejdersted

Det nyrenoverede Skipperhus i Tønning blev officielt indviet tirsdag aften. Men 25 delegerede og medlemmer i SSF på Ejdersted kunne allerede holde snigpremiere ved deres amtsgeneralforsamling i sidste...

Kategori: startside

Amtsgeneralforsamling 2018: Grund til tilfredshed i Sydtønder

Efter et år som ny amtsformand kunne Elsbeth Ketelsen i tirsdags tilfreds aflægge sin første formandsberetning for Sydtønder amt. Til årsskiftet havde SSF 41 medlemmer mere end et år før, der har være...

Kategori: startside

Amtsgeneralforsamling 2018: Ungdommen pressede på i Rendsborg-Egernførde

Det endte med noget af en valggyser, da 16-årige Lill Magill fra Kiel, elev på A. P. Møller Skolen, på amtsgeneralforsamlingen for Rendsborg-Egernførde overraskende kandiderede til posten som bisidder...