Om SSF.

Om SSF

Sydslesvigsk Forening (SSF) er det danske mindretals kulturelle hovedorganisation og med sine ca. 16.000 medlemmer den største danske forening i Sydslesvig.

Vi organiserer mindretallets lokale basisarbejde i  62 lokalforeninger (distrikter) fordelt over hele Sydslesvig. SSF er portal til dansk fællesskab, sprog og kultur. 

Udover distrikternes lokale arrangementer, hvor fællesskabet står i centrum, byder SSF på en bred vifte af tilbud over hele landsdelen. Gennem flere hundrede arrangementer om året giver SSF og dens 23 tilsluttede foreninger medlemmerne af det danske mindretal adgang til moderne dansk sprog, kunst og kultur. Spændvidden rækker fra familiesprogkurser og udflugter til kulturtilbud som klassiske koncerter, opera, teater for voksne og børn, popkoncerter, jazz, biograffilm, kunstudstillinger og foredrag. 

Derudover driver SSF bl.a. Danevirke Museum ved Slesvig, ældreboliger og mere end 40 danske sale, mødelokaler og forsamlingshuse. 

SSF arrangerer også de årlige danske årsmøder i Sydslesvig, hvor hele mindretallet mødes lokalt og regionalt til forsamlingshusmøder, grillfester, familiearrangementer og store friluftsmøder for at nyde fællesskabet. For fællesskabet gør os stærke.

Sammen med mindretallets politiske parti Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) virker SSF på det mindretalspolitiske felt.