Facebook

KULTURMØDE og VENSKABER FOR LIVET

Kære venner i Danmark!

Siden 1919 har hundredvis af sydslesvigske skolebørn og børnehavebørn hvert år været på ferieophold i Danmark. I de svære mellemkrigs- og efterkrigsår var de sydslesvigske børns ferierejser i høj grad en social opgave ved siden af det kulturelle sigte.

 

Fokus er gradvist blevet flyttet fra ferieophold til udveksling og kulturmøde ud fra den tankegang, at både sydslesvigske og rigsdanske børn har stor glæde af at lære hinanden bedre at kende. Opholdet i en dansk familie tilbyder uden tvivl den mest direkte form for kulturformidling. Opholdet kan enten vare 1, 2 eller 3 uger, og børnene rejser via en fælles bustransport fra Sydslesvig eller køres op privat. I år står vi desværre og mangler værter.

 

Hvem af jer kunne tænke sig at blive vært for et feriebarn fra Sydslesvig?