Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

For de to mindretal er afstemningsdagene den 10. februar hhv. den 14. marts derimod en nederlagets stund. Hverken nordslesvigerne eller sydslesvigerne kom hjem til moderlandet men måtte affinde sig med en tilværelse uden for rigets grænser.

I dag kan vi med glæde og stolthed konstatere, at vi er blevet belønnet for ikke at have ryddet Danevirke, men standhaftigt at have forsvaret den danske skanse midt i Slesvig. Denne Danmarks gamle grænse mod syd.

Mindretallet lever i bedste velgående og har aldrig stået stærkere i den offentlige bevidsthed politisk og kulturel som i dag. Det er vel det vi kan fejre 2020. At mindretallet består 100 år efter den tabte afstemning. At mindretallet er med til at berige grænselandet på mange forskellige politikfelter. At mindretallet er og har været med til at skabe et fredeligt samliv mellem flertal og mindretal. At mindretallet kan bruges som erfaringskilde omkring igangsættelse af fredsprocesser mellem stridende parter. At mindretallets fortrolighed med brobyggerfunktionen kan komme konfliktregioner i Europa til gavn og stilles EU og OSCE til rådighed, hvis det ønskes.

Mindretallet vil på næstkommende samrådsmøde drøfte 100-året for genforeningen. Indtil videre er det planlagt, at SSF vil udgive to bøger. Denne ene af historisk karakter, den anden en sangbog med sydslesvigske sange. Og så vil vi naturligvis gøre noget særligt ud af Årsmødet 2020.

De nationale danske foreninger er allerede godt i gang med at planlægge markeringer på de relevante historiske dage.

Det være sig 10. februar, 14. marts og 5. maj, da de danske soldater kom til Sønderjylland og dansk adminstration indførtes, den 10. juli, da Christian X red over grænsen ved Christiansfeldt, og markeringen af genforeningsfesten den 11. juli i Dybbøl skanser - for bare at nævne nogle af de vigtigste.

Det er tanken, at der nedsættes et præsidium i forbindelse med markeringen af 100-året for genforeningen 2020. Dette præsidium skal Dronningen være protektor for. I det gremium, der består af 16 personer, er det tyske og det danske mindretal repræsenteret ved Hinrich Jürgensen og Jon Hardon Hansen.