Facebook

ÅRSMØDERNE 2016 / UNDERVISNINGSMATERIALE

SSFs Årsmødeudvalg har udarbejdet undervisningsmatariale om årsmøderne til brug i undervisningen på de danske skoler i Sydslesvig (og andre steder, hvor det er opportunt). Materialet er tænkt som hjælp og udgangspunkt til undervisningen, idet man kan tage fat i et eller flere punkter, i grupper, i klassen eller individuelt for at udarbejde et produkt.

Årsmødeudvalget vil gerne have flere til at tænke på, hvad Sydslesvig og mindretallet betyder for "mig, dig, for os og for fremtiden". Har det overhovedet en betydning? Derfor spørger SSF i år lidt provokerende: Sydslesvig – hvad rager det dig? Og det er - netop - et spørgsmål, ikke noget afvisende udsagn. Årsmødeudvalget vil gerne åbne op for en diskussion omkring mindretallet:

Hvor meget skal man lægge i at være en del af mindretallet?

Er det nok at sende sit barn i dansk skole og samtidig ikke interessere sig for, hvad der ligger bag? Går valget ud over skoledagen, eller kan man som forælder godt leve en udelukkende tysk tilværelse og tro, at børnene finder sig til rette i den danske skole med dansk sprog og kultur - helt alene? Hvordan kan vi alle være med til at skabe sammenhæng for de nye og unge genrationer?

Udvalget håber at kunne fremprovokere erkendelsen af, at det kommer os alle ved, og at der er en mening med at være en del af mindretallet.

SSF er tovholder, men årsmøderne er hele mindretallets store fest, og årsmødeudvalget har et ønske om, at eleverne kan og vil forholde sig til mottoet og til det at være en del af mindretallet – af mindretallets fremtid. Der er ingen forkerte svar. Det er elevernes vinkel og syn, udvalget gerne vil have frem.

Materialet - hjælp og udgangspunkt til undervisningen - findes på syfo.de/aarsmoede/undervisningsmateriale/ og på www.skoleforeningen.org/aarsmoede-2016-undervisningsmateriale.