Facebook

GRATIS FANEBÆRERKURSUS

 

I Sydslesvig har vi mange forskellige arrangementer, hvor Dannebrogsfaner og -flag indgår som et naturligt element. Det er Danmarks-Samfundet, der overrækker flag og faner til vore distrikter, skoler, børnehaver og andre institutioner, foreninger og organisationer.

Danmarks Samfundet har i nogen tid arbejdet med et nyt undervisningsmateriale til brug for fremtidige fanebærerkurser og har sidste år fået udgivet en ny "Håndbog for Fanebærere". Formålet med materialet er at sikre et ensartet resultat af undervisningen over hele landet, også i Sydslesvig.

I samarbejde med Danmarks-Samfundet tilbyder SSFs årsmødeudvalg nu et fanebærerkursus for nye fanebærere og for fanebærere, der ønsker at få genopfrisket brugen af fanen ved opvisninger og andre lejligheder.

Hvis der er mulighed for det, ser arrangørerne gerne, at man selv medbringer en fane. Hvis det ikke kan lade sig gøre, bedes dette venligst meddelt straks ved tilmeldingen.

Tilmelding til Nina Lemcke senest den 26. maj:

nina@syfo.de eller tlf. +49 (0)461 14408 118.