Facebook

ÅRSMØDEDEBAT om værdifællesskab i en verden i forandring

Lørdag den 11. juni kl. 10-12 - Flensborghus

 

Efter velkomsten ved SSFs formand Jon Hardon Hansen bliver der tale ved kultur- og kirkeminister Bertel Haarder samt oplæg ved SSWs gruppeformand i landdagen Lars Harms og SSFs formand Jon Hardon Hansen. Ordstyreren, generalsekretær i Sydslesvigsk Forening Jens A. Christiansen, inddrager på et tidspunkt publikum i debatten.

 

Panelet søger på baggrund af, at sprog, historie, kultur og identitet er bærende søjler i et samfunds værdifællesskab, men også at verden er under hastig forandring med folkevandringer og flydende sprog- og kulturgrænser, der udfordrer kendte værdifællesskaber, at besvare spørgsmål som: Hvordan kan nationer og mindretal håndtere balancen mellem front og bro? Mellem på den ene side at pleje og beskytte sin egen kultur (afgrænsning), og på den anden side at arbejde for mellemfolkelig sameksistens (forbinde).

 

Efter mødet serveres en frokost frem til kl. 12:30, så gæster, der skal til eftermiddagsarrangementer, kan nå at være fremme til tiden.

 

Debatmødet er åbent for alle interesserede, men SSF opfordrer venligst til tilmelding til Jette Hanisch på tlf. +49 461-14408-120 eller på jette@syfo.de.

 

Der er begrænset p-plads i Flensborghus' gård med indkørsel fra Skibbroen/Schiffbrücke 42.