Facebook

VENSKABS- OG INTERESSEGRUPPER HENOVER GRÆNSEN

 

Sydslesvigsk Forening havde sammen med Grænseforeningen inviteret til "Seminar nr. 2", hvor det netop var forbedringen af kontakten henover grænsen der var sat på dagsordenen.

Fredag aften var der afsat tid til to inspirationsoplæg - et fra Sydslesvig (Henry Bohm, Fagkonsulent for Dansk Skoleforening) og et fra Danmark (Connie Skovbjerg, Landdistriktskoordinator i Sønderborg Kommune). Om lørdagen var der tid til idegenerering og til dannelse af arbejdsgrupper. Tre grupper fortsætter arbejdet med at udvikle og realisere deres ideer efter denne weekend.

En af deltagerne skrev i dag, at det har været "vellykket, hyggeligt og givtigt" at være med. Derfor har vi tænkt os at tilbyde et seminar igen til næste år. Det bliver den 19.-20. maj 2017 på Christianslyst. Nærmere informationer følger når tiden nærmer sig.