Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR om VÆRDIFÆLLESSKAB

Ikke al mindretalspolitisk aktivitet drosles ned i disse uger og måneder med ferier og udendørs aktivitet.

 

På Christiansborg er det så som så med aktiviteterne, når Folketinget er sendt på sommerferie, men helt gået i stå er det politiske Danmark ikke; hvorfor også SSFs informationskontor - omend på lavere blus - fortsat er going strong.

 

Aktivt på anden vis er SSF også, når det gælder en nok mere uhåndgribelig udfordring, den såkaldte immaterielle kulturarv.

 

Sammen med de tyske nordslesvigere agter SSF at definere og beskrive den mindretalspolitisk relaterede grænselandsmodel som "immateriel kulturarv", altså indeholdende måske ikke umiddelbart kontante kultur-emner men rummende ting af overført kulturel betydning - f. eks. de danske årsmøder i Sydslesvig, Deutscher Tag i Sønderjylland, Bonn-København erklæringerne og frisernes biike.

 

Men ikke nok med det: Sammen med Flensborg Avis og Dansk Centralbibliotek agter SSF at søsætte aktiviteter og fremme sydslesvigske bidrag til den Danmarks-kanon, kirke- og kulturminister Bertel Haarder har taget initiativet til og på årsmøde-debatmødet på Flensborghus den 11. juni efterlyste sydslesvigske bidrag til.

 

Selvsagt vil de bidrag, der udarbejdes på det felt og godkendes til optagelse i den nye kanon, øge det danske mindretals synlighed i kongeriget.

 

Måske de her nævnte tiltag ikke lyder af meget i første omgang, og måske effekten ikke kan bedømmes på indeværende tidspunkt, men for det moderne danske mindretal er det nødvendigt at være på forkant med udfordringerne, når vi møder dem.

 

Mindretallets værdigrundlag bør vel være et kærkomment spejlbillede af centrale danske værdier og traditioner, der lever og er bæredygtige.