Facebook

FOLKEMØDET på EJER BAVNEHØJ

Folkemøder kan være mange ting: de hedengangne Skamlingsbanke-møder, de fortsat velfungerende danske årsmøder i Sydslesvig, det relativt nye in-Folkemøde på Bornholm, det mere beskedne men også ret så nye Folkekulturmøde på Mors, og det traditionsrige, omskiftelige Folkemøde på Ejer Bavnehøj ved Skanderborg - alle af vidt forskellige historisk observans men alle med en ganske særlig appel til deres respektive målgruppe.

 

Et af de gamle folkemøder, der lå brak i årtier men for en række år tilbage vaktes til live igen, først videreført af en lokal komité i Skanderborg, for kort tid siden overtaget af Grænseforeningen i Skanderborg og Omegn støttet af andre, er sidstnævnte: Folkemødet på Ejer Bavnehøj nær motorvej og Skanderborg, altid sidste søndag i august; i år søndag den 28. august.

 

Det er arrangøren magtpåliggende at understrege, at ikke mindst danske sydslesvigere er velkomne til dette hyggelige arrangement i den pragtfulde dal ved foden af Bavnehøj-monumentet.

 

Der er gratis adgang, og - hvis ikke man i distriktet hhv. foreningen derhjemme holder sommerfri - et glimrende mål for en fælles udflugt. Man medbringer selv madkurv, drikkevarer, tæppe/ klapstol og paraply.

 

Kl. 11 indledes seancen med en friluftsgudstjeneste ved emer. pastor Morten Mortensen fra Sydslesvig.

Kl. 12 spiller Hjemmeværnets Musikkorps.

Kl. 13 byder Grænseforeningens formand Mette Bock velkommen.

 

Talere den dag er fhv. minister Eva Kjer Hansen MF og SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen.

 

Programmet har dog mere at byde på: Fra "Opera på Grænsen" synger sopranen Julie Kold Vilstrup og barytonen Thomas Sigh, akkompagneret af pianisten Jacob Bahr.

 

Gymnastikken leveres af et såkaldt mumiehold fra Vejle, og folkedansen danses af folkedansere fra Sydslesvig og Skanderborg.

 

Et klaver er bemandet med Marianne Hougaard og bassen med Freddy Dencker.

 

Folkemødet på Ejer Bavnehøj arrangeres af Grænseforeningen for Skanderborg og Omegn - og bakkes op af landsforeningen Grænseforeningen, af Kultursamvirket i Skanderborg og Foreningen PlanDanmark, der især støtter landbrug, planteavl og gartneri samt håndværk.