Facebook

VESTERLEDs ÅRSMØDE

Bestyrelsen for Lejrskolehjemmet Vesterled på Holmslands Klit indbyder til årsmøde lørdag den 17. september kl. 12 med tilmeldingsslut tirsdag den 6. september til formand Carsten Dalgaard, tlf. +45 9715 5851 hhv. carstendalgaard@mail.tele.dk eller bestyrer Lena Højer Andersen, tlf. +45 9731 5031.

 

Der indledes med rødspættespisning for tilmeldte. Inkl. drikkevarer koster middagen 150 kr., der betales på mødet.

 

Også støttemedlemskabet kan man nå at betale på selve mødet.

Skal det ske via en dansk bank, brug konto 7641 - 101 37 66.

Har man en tysk bankforbindelse, indbetal på IBAN DE29 21520100 0000 236 578 hhv. BIC UNBNDE21.

 

Kl. 13:30 (i dårligt vejr) hhv. kl. 14 (i godt vejr) indledes selve mødet med sang. Hovedtaler i år er chefredaktør Jørgen Møllekær, Flensborg Avis.

 

Efter kaffepausen følger behandling af de organisatoriske spørgsmål omkring Vesterled, byggeplaner og regnskaber - og der kan overbringes hilsner fra nær og fjern.

 

Vesterleds bestyrelse består ud over formand Carsten Dalgaard af Horst Werner Knüppel, Tyge Rude Kristensen, Peter Johannsen, Jens Andresen, Erling Bach, Frede Bennetsen og Eberard von Oettingen.