Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Parlamentarikerne blev mindet om, at de havde lovet en debat i forbundsdagen om nationale mindretal endnu i denne periode - foreslået og tilstræbt på en sprogkonference i 2014 i forbindelse med vedtagelsen af princippapiret om chartasprogene i Tyskland.

Meldingen var, at koalitionspartierne arbejder på et beslutningsforslag til forbundsdagen.

Mindretallene efterlyste atter mere engagement og ansvarsbevidsthed på forbundsplan, når det gælder mindretalspolitiske anliggender, og de anbefalede oprettelsen af et ekspertudvalg imod forfølgelse af sinti & roma.

Drøftet blev også, at det lovliggøres, at medlemmer af de nationale mindretal må anvende deres sprog overfor domstole.

Indenrigsudvalget blev opfordret til at støtte de nationale mindretals bestræbelser på synliggørelse f. eks. gennem vandreudstillinger.

Specielt sorberne ønskede ad lovens vej indført en beskyttelse af deres navne: sorbiske kvinders ret til deres efternavnes kvindelige endelser, og de såkaldte diakritiske skrifttegn for alle sorbernavne.

Den frisiske folkegruppe efterlyste en mulighed for langfristet tilskudsteknisk planlægning af dens økonomi.

Samtalerunden afsluttedes med en statusberetning på Mindretallenes Hus i Flensborg og indbydelsen til parlamentarisk frokost i Berlin i december.

På mødet i Berlin bidrog det danske, det frisiske og det sorbiske mindretal samt sinti-roma - atter engang - til øget forståelse for deres synspunkter og anliggender hos de tilstedeværende parlamentarikere.

Frem til forbundsdagsvalget næste efterår gælder det om at fastholde fokus på vore mindretalspolitiske anliggender.