Facebook

ÅBENT MØDE i SSFs HOVEDSTYRELSE

SSFs hovedstyrelse er indkaldt til åbent møde (undtagen sidste dagsordenspunkt) tirsdag den 20. september kl. 18 (!) på Uffe-Skolen i Tønning med følgende dagsorden:

 

1. Spørgetid for medlemmer af foreningen

2. Mødet åbnes/ beslutningsdygtighed

3. Valg af dirigent

4. Protokol fra mødet 5. juli 2016

5. Fastlæggelse af endelig dagsorden

6. Formandens beretning

7. Nyt fra SSFs udvalg

8. Kulturudvalgets beretning v/ Bjørn Egeskjold/ drøftelse og godkendelse

9. Årsmødeudvalgets beretning v/ Gitte Hougaard-Werner/ drøftelse og godkendelse

10. Humanitært Udvalgs beretning v/ Leif Volck Madsen

11. Landsmødet 2016/ valg og kontingent

12. Status på ændring af SSFs vedtægter

13. Foreningsudvikling: Oplæg v/ grupper og tænketank

14. Mødeplan 2017

15. Eventuelt

16. Lukket møde