Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Efteråret er også den tid, hvor Folketingets Sydslesvigudvalg kommer på deres såkaldte besigtigelsestur; i denne omgang sidst i skolernes efterårsferie, i dagene 27.-28. oktober.

Vore venners besøg, der danner grundlaget for udvalgsmedlemmernes baggrundsviden, ikke mindst også gennem samtalerne med de mennesker, de møder, omfatter denne gang to af SSFs institutioner: lejrskolen og forsamlingshuset Skipperhuset i Tønning og Danevirke Museum; tre af Skoleforeningens institutioner: Karlsson-Vuggestuen og Ansgar-komplekset i Slesvig samt Jaruplund Højskole; men også SdUs Træningshal i Slesvig.

Sydslesvigudvalget mødes i de dage også med repræsentanter for SSW, med repræsentanter for den grænseoverskridende erhvervsformidler og -rådgiver WIREG samt mindretalsforsknings-instituttet ECMI.

Udvalget ledsages under besøget i Sydslesvig af generalkonsul Henrik Becker-Christensen, SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen, Skoleforeningens direktør Lars Kofoed-Jensen samt repræsentanter for Grænseforeningen, Slesvig-Ligaen og ministerielle medarbejdere.

Et tæt pakket program, udvalget har sat sig for at ville klare på et par dage.