Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

På landsmødet uddeles Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris 2016 til en "stille slider", som vi i SSF glædeligvis har mange af.

Sydslesvigsk Årbog 2016 med løst og fast fra mindretalsåret, der svandt, præsenteres sammen med julemærkerne og julemærkepin´en 2016.

Og Sigurd Barretts genforeningssang 2020 - tilegnet Sydslesvig allerede nu - synges.

For at lette valg-kabalen på landsmødet er der blevet bedt om og fremsendt forslag til alle poster inkl. valg af bl.a. 1. næstformand Gitte Hougaard-Werner.

Alle forslag er at finde på www.syfo.de og har været udførligt omtalt her i SSFs medlemsavis.

Selvsagt kan der foreslås flere navne på landsmødet.

Medlemskontingentet vil blive foreslået hævet.

FORENINGSUDVIKLING

Temaet, som der på landsmødet gøres noget mere ved, er foreningsudviklingen i SSF. De nødvendige indspark kommer fra vores byformand i Flensborg, Preben K. Mogensen.

Udfordringen er at fremtidssikre mindretallet som et både bevidst og åbent dansk nationalt mindretal i et grænseland med tiltagende flydende sprog- og kulturgrænser.

Derfor er der behov for en grundlæggende debat om mindretallets nationale og mindretalspolitiske selvforståelse og ståsted, bl.a. gennem besvarelsen af spørgsmål som:

Hvilke kulturtilbud ønsker du?

Hvilke SSF-tilbud gør du brug af udenfor dit distrikt?

Hvad skal der til, for at du føler dig veltilpas i din kulturforening? Hvordan kan SSF fremme det danske arbejde i lokalområdet? Hvordan kan SSF være med til at styrke kendskabet til Danmark i dag og til det danske sprog?

Hvordan kan SSF gøre Danmark synlig i Sydslesvig? Og Sydslesvig i Danmark?

Hvad hører med i en Sydslesvig-kanon?

De spørgsmål og flere til er man velkommen til at være med til at besvare på landsmødet. Gælder også de medlemmer, der normalt ikke kommer til landsmøde. Landsmødet er nemlig åbent for alle SSFs medlemmer; de har taleret.

Alle, der møder op på lørdag, vil kunne glæde sig til et forhåbentligt levende landsmøde.

Velkommen til!