Facebook

NY AMTSKONSULENT i FLENSBORG BY

Et enigt forretningsudvalg for Sydslesvigsk Forening (SSF) og en enig bystyrelse for SSF Flensborg by har peget på 50-årige Kay von Eitzen fra Flensborg-Sporskifte som ny amtskonsulent i Flensborg og Viggo Petersens efterfølger, når denne går på pension med udgangen af februar 2017.

 

Kay von Eitzen tiltræder 1. marts 2017.

 

Kay von Eitzen har en fortid som formand for SSF-distrikt Sporskifte 1997-2014 og almindeligt bestyrelsesmedlem 1996-97.

 

I en periode var han medlem af SSFs Årsmødeudvalg.

 

SSF-bystyrelsesmedlem var han 2010-2014 og igen fra 2015.

 

1997-2007 var han næstformand i SSW-distriktet Sporskifte, 1998 SSW-kandidat ved kommunalvalget.

 

Siden 2006 er han formand for Sporskifte danske menighed.

 

2000-2014 var han formand for samarbejdsrådet ved Sporskifte Danske Børnehave.

 

Han har været aktivt involveret i etableringen af en støtteforening for et dansk forsamlingshus i Sporskifte og selve husets oprettelse som Det Danske Hus, SSFs forsamlingshus i bydelen.

 

Sammen med ægtefællen Doris er han bestyrer af Det Danske Hus siden indvielsen i 2007.

 

Modtog SSFs sølvnål i 2014.

 

Han er grundlægger og primus motor i klasseklubben for den danskbyggede sejlbådstype Bianca 27 og medlem af en række maritime foreninger og støtteforeninger i Danmark og Tyskland samt (som ejer af en veteranbil) aktivt medlem af Mercedes Benz Old- og Youngtimerstambordet i Flensborg.

 

Han er formand for den danske Flensborg Yacht Club (FYC) siden 2013.

 

Kay von Eitzen er uddannet håndværker, har været forsikringsmand, og forlader ved jobskiftet stillingen som pedel ved Oksevejens Danske Skole i Flensborg-Sporskifte, hvor han har virket siden 1995.

 

Kay er gift og har en voksen søn.

 

- Kay er et levende eksempel på en autodidakt foreningskonsulent uden særlig teoretisk uddannelse. Han har derimod talent og erfaring kædet sammen med den rette personlighed, udtaler SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen.