Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Ved samme lejlighed takker vi vor fhv. fagminister, børne-, undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby samt kirke- og kulturminister Bertel Haarder for åbenhed og imødekommendhed overfor vort mindretal.

Vi imødeser et mindst lige så godt samarbejde med Mette Bock som med forgængerne. Og ønsker hende stedse vind i sejlene - forbundet med en tak for godt samarbejde i de år, hun var formand for Grænseforeningen.

Med overdragelsen af Sydslesvig-bevillingen og Sydslesvig-sekretariatet fra Undervisnings- til Kulturministeriet understreges, at det danske mindretal er en aktiv del af det danske sprog- og kulturrum og derved hører med til det danske folkefællesskab.

At det sker samtidig med, at Mette Bock sætter sig i kulturministerens stol, er en yderligere styrke, idet Mette Bock ligesom sin forgænger har indgående kendskab til Sydslesvig og grænselandets historie samt en særlig forståelse for det danske mindretals inderste væsen og nationale tilhørsforhold til Danmark.

Sydslesvig er selvfølgelig ikke øverst på dagsordenen hver dag men med Mette Bock som kirke- og kulturminister har mindretallet fået en tydeligere placering på Slotsholmen.

Det er selvsagt enestående og bekræfter fortsat, at Danmark har Sydslesvig og Sydslesvig har Danmark.

Jens Andresen byder vi velkommen som ny formand for Grænseforeningen og med ham den nye 1. næstformand Jørgen Bruun Christensen og den ligeledes nye 2. næstformand Per Grau Møller. Vi ser frem til et fortsat konstruktivt samarbejde med Grænseforeningen.