Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

På mødet i Det sydslesvigske Samråd 6. december forelagde SSF et foreløbigt udkast til arbejdet med "Mindretallets vision og mission - Værdier og formål - en kernefortælling", hvilket SSF var blevet bedt om forud for den kommende Sydslesvigkonference lørdag den 4. marts.

Det foreløbige udkast skal også drøftes på SSFs hovedstyrelsesmøde den 31. januar.

SSFs udkast:

I en drøftelse af det danske mindretals vision og mission kommer mindretallet ikke uden om den kendsgerning, at det at være dansk eller vælge dansk i Sydslesvig for de yngre generationer ikke længere er forbundet med et markant national- og kulturpolitisk modsætningsforhold mellem dansk og tysk.

For mange unge er den danske bekendelse ikke ensbetydende med et fravalg af den tyske kultur og tysk sprog. Der er snarere tale om et mere eller mindre bevidst valg, hvor man knytter sig til det danske element i Sydslesvig gennem mindretallets skolevæsen, dansk sprog og kultur uden derved at afskrive det flerkulturelle livsvilkår i Sydslesvig.

Denne kulturelle dobbelthed mellem dansk og tysk anser flere endda som en styrke midt i en tiltagende globaliseret verden. Identitet opleves af nogle i flere udgaver på samme tid: dansk-tysk eller tysk-dansk.

Udfordringen er at fremtidssikre mindretallet som et både bevidst og åbent dansk nationalt mindretal i et grænseland og et Europa med mere flydende sprog- og kulturgrænser. Derfor er der behov for en grundlæggende debat om mindretallets nationale og mindretalspolitiske selvforståelse og ståsted: hvordan lyder vor kernefortælling snart 100 år efter folkeafstemningen 1920?

Tilbagemeldingerne fra Sydslesvigkonferencen indgår i Samrådets videre arbejde.