Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Internt i foreningen er foreningsudviklingen sat på skinner. Efter drøftelser på landsmødet og i hovedstyrelsen er det nu op til amter og især distrikter om at melde tilbage, hvad de vil med vor hæderkronede forening, og hvordan de ser dens fremtid.

I det danske mindretal bærer samarbejdet organisationerne imellem præg af noget, andre efter en række ret så hektiske år vil kunne betegne som harmonisk. Større åbenhed om interne forhold, der dog i sidste ende påvirker helheden, er ved at vinde indpas, selv om der endnu er plads til lidt mere af slagsen.

Samarbejdet med grænselandsorganisationer i Danmark, især Grænseforeningen, er fortrinligt og tillidsfuldt i alle henseender; især også omkring Folketings-turen, Folkemødet på Bornholm og de Historiske Dage. Det er vort håb, at venskabsarbejdet lokalt også udvikler sig positivt.

Også vor nye Sydslesvig-vandreudstilling kan bidrage her.

Samarbejdet med de andre nationale mindretal i Tyskland kører solidt, og sammen er det lykkedes at få det politiske Berlin i tale. En mindretalspolitisk debat i forbundsdagen, udnævnelsen af mindretalspolitiske ordførere i forbundsdagsgrupperne og et samarbejde med forbundscentralen for politiksk (ud)dannelse lover godt.

Mens samarbejdet med Europarådets eksperter på mindretalsområdet kører på skinner, kniber det med at få bevidstgjort EU-Kommissionen om sit mindretalspolitiske ansvar. Europa-Parlamentet er på vej, og fagfolk omkring Europa-Domstolen har antydet en positiv domsafsigelse vedr. Minority SafePack-initiativet, som Kommissionen ikke bakkede op, fordi mindretal ikke er dens bord.

Sammen med vennerne fra flertal og mindretal i DialogForumNorden og mindretalsunionen FUEN er der rigeligt at tage fat i endnu.

Heldigvis ser det langt lysere ud, hvad vore relationer til det politiske Danmark og forholdene i delstaten Slesvig-Holsten angår.

Højdepunktet for mindretallets selvforståelse som Danmarks kulturpolitiske partner var nok vores aktive medvirken ved tilblivelsen af daværende kulturminister Bertel Haarders Danmarkskanon, idet SSF, biblioteket og vor avis som arrangør af Kulturministeriets ofiicielle debatmøder i Slesvig og Flensborg sammen med almindelige danske sydslesvigere leverede varen. Og at det blev anerkendt.

100-året for Genforeningen og det danske mindretals organisatoriske fødsel lurer lige om hjørnet, og i 2020 må forholdene gerne være så optimale som aldrig før.

Lad os sammen tage fat i 2017, hvor vi slap i år.

Glædelig jul og godt nytår ønskes medlemmer, samarbejdspartnere og forretningsforbindelser!