Facebook

TYSKLANDSSTRATEGI og MINDRETALSPOLITIK

Mindretalskommitteret Hartmut Koschyk i København 14.-16. december.

 

Når forbundsregeringens mindretalskommitterede med rang af viceminister, forbundsdagsmedlem Hartmut Koschyk (CSU) gæster det politiske København i dagene 14.-16. december er det for at belyse hhv. få belyst de dansk-tyske relationer på især det erhvervs- og det mindretalspolitiske område, høre mere om Danmarks nye Tysklandsstrategi og det danske parlamentariske system.

 

Besøget er formidlet af og tilrettelagt af det danske mindretals kulturorganisation Sydslesvigsk Forenings informationskontor på Christiansborg, hvorfor både det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sønderjylland er involveret i programmet.

 

Danmarks Tysklandsstrategi er et emne, Koschyk stiftede mere bekendtskab med på møder med Tysklands ambassadør i Danmark, Claus Robert Krumrei og direktør Reiner Perau fra det Dansk-Tyske Handelskammer i København.

 

Mindretalspolitikken i Danmark, Tyskland og EU, 100-året for folkeafstemningen i 1920 og Danmarks Tysklandsstrategi er emnet på et møde med departementschef Christian Kettel Thomsen i Statsministeriet.

 

På et møde med Folketingets formand Pia Kjærsgaard og efterfølgende med andre medlemmer af Folketinget drøftes de gode relationer og mindretallene i det dansk-tyske grænseland, det gode naboskab hen over grænsen og samarbejdet mellem nationerne i Europa. Også det danske parlamentariske system med det samarbejdende folkestyre præsenteres for den tyske gæst.

 

I besøgsprogrammet indgår desuden et besøg hos Grænseforeningen i København og det tyske mindretals kollegium af 1961 i Hellerup.