Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Både på de indre og de ydre linjer - og såmænd også hele den lange vej til Folkemødet på Bornholm - vil det erklærede mål for 2017 være en oplevelse af endnu mere af mindretallet med et øget fokus på en fortsat udvikling af den indsats og det arbejde for at værne om dansk sprog, identitet og kultur, som SSF og foreningens mange engagerede medlemmer er aktører og daglige ambassadører for.

Med tilsagn om et klækkeligt projekttilskud fra Sydslesvigudvalget har SSF over de næste tre år fået en enestående mulighed for at booste sin tilstedeværelse under Folkemødet og gøre det danske mindretal endnu mere gennem et omfattende og særskilt program med arrangementer, events, taler, debatmøder og øvrige initiativer, der udarbejdes og gennemføres i samarbejde med Grænseforeningen, Sydslesvigudvalget og andre sydslesvigske organisationer og foreninger. En klar opgradering af SSFs synlighed under Folkemødet, der vil komme til at opleve, sanse og overvære endnu mere af mindretallet end tidligere set.

Endnu mere af mindretallet bliver også ledetråden for tråden for den indsats og de initiativer, som udgår fra SSFs ledelse, der spændt vil følge med i - og følge op på - det forenings-udviklingsforløb indenfor egne rækker, som blev iværksat sidste år.

Hen over foråret vil den debat og dialog om Sydslesvigsk Forenings fortsatte udvikling, der er overdraget til foreningens distrikts- og amtsgeneralforsamlinger, blive indrapporteret og sammenfattet af den nedsatte tænketank, som inden sommerferien vil fremlægge et samlet oplæg for SSFs fremtidige foreningsudvikling - og eventuelle justeringer af struktur og fysiske rammer.

Sideløbende vil der i 2017 fortsat være fokus på de bestræbelser for at få det dansk-tyske grænseland og mindretalsordningen optaget på UNESCOs officielle liste over immateriel kulturarv, som SSF deler med det tyske mindretal nord for grænsen.

Og i kølvandet på Sydslesvigudvalgets nylige afslag på økonomisk støtte til Mindretallenes Hus skal der fortsat arbejdes seriøst og målrettet med at skaffe andre danske midler til etableringen af Mindretallenes Hus inden 2020; 100-året for folkeafstemningen og genforeningen i 1920.

Med ansættelsen af en ny kommunikationschef ved Sydslesvigsk Forening er det tillige målet at bane vejen for en øget eksponering og omtale af mindretallet i den danske presse og i de danske medier gennem en målrettet og sammenhængende PR- og kommunikationsindsats.

Sidst, men ikke mindst, har vi alle den udfordring at sikre SSW et godt Landdagsvalg til maj.

Godt Nytår!