Facebook

FAMILIE-SPROG-FESTIVAL PÅ TVÆRS AF GRÆNSEN

 

PROGRAM

Om lørdagen og søndagen vil der på skift være tysk-dansk-tandem-kursus for de voksne om formiddagen, og diverse aktiviteter for børnene og de voksne formiddage og eftermiddage.

Der er bl.a. planlagt løbetræning, gåtur, sport/udelege, medfortælling, lav-selv-ansigtsbehandling, drama, sprogværksted, billedværksted og håndarbejde.

MEN HVAD ER ET TANDEM-KURSUS?

Formålet er, at dansk og tysk undervises i fællesskab og man lærer af hinanden! Vær med og mød andre, del din viden med andre og tilegn dig ny viden: således er du med til at præge fremtidens grænseoverskridende kommunikation. Walter Paulsen har haft succes med tandem-kursus og fungerer som en slags "mødeleder". Det er et kursusforløb, hvor der arbejdes med samtaler og ikke med grammatik og retskrivning.

Interesserede kan henvende sig til Dansk Sekretariat for Flensborg Amt, mail: flamt@syfo.de, tlf. +49 461 144 08 156 eller til Grænseforeningen, Kirsten Rykind-Eriksen, mail: rykind@bbsyd.dk, tlf. +45 40265489.