Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Det fremgår af den økonomiske analyse – ”Sydslesvigs Bidrag til Danmark”, - som Sydslesvigsk Forening (SSF), med økonomisk støtte fra Sydslesvigudvalget, har fået udarbejdet af analyse- og konsulentvirksomheden Moos-Bjerre og Lange. Og som allerede i sidste uge, før analysen blev offentliggjort i sin fulde ordlyd tidligere i denne uge, slap ud til pressen, der både i egne vendninger og gennem interviews, bidrag og kommentarer udefra for første gang nogensinde kunne løfte slåret for, at Sydslesvig faktisk er en god forretning for Danmark.

Et forsigtigt estimat anslår, at Sydslesvig hvert år beriger det danske samfund med mindst 229 millioner kroner, afhængig af, hvordan ligningen gøres op.

Da analysen er den første nogensinde af sin art, skriver ”Sydslesvigs bidrag til Danmark” sig ind den fortløbende beretning om det danske mindretal som en kærkommen hundredårshændelse med modsat fortegn. I forhold til de udgifter og erstatningsbeløb, som den danske stat må hoste op med til de mange boligejere langs de østvendte danske kyster og kystbyer, som for et par uger siden blev oversvømmet uder stormfloden for et par uger siden og som, såfremt den kategoriseres som en hundredårshændelse, udløser økonomisk erstatning til de ramte husejere på statens regning.

Det forholder sig stik modsat med hundredårshændelsen ”Sydslesvigs bidrag til Danmark”, der påviser, hvordan Sydslesvig beriger det danske samfund. Analysen dokumenterer nemlig, hvordan den overflod af unge sydslesvigere, som hvert år søger til Danmark for at tage en videregående uddannelse, gennemfører deres uddannelse på tilfredsstillende vis, hvorefter langt de fleste får arbejde og bosætter sig i Danmark. Derved får de relativt hurtigt - ja, endog hurtigere end både deres danske medstuderende og andre ’udenlandske’ studerende - betalt de offentlige udgifter tilbage, som deres statsfinansierede SU og de øvrige uddannelsesudgifter i første omgang koster den danske stat. Herefter figurerer de unge sydslesvigere som forbrugere og skatteydere, der bidrager positivt til den danske økonomi - og det giver altså massiv bonus på bundlinjen.

Men, som det allerede er fremsat og hævdet fra flere sider, så bør og skal mindretallets og sydslesvigernes værdi for Danmark ikke kun gøres op i kroner og kroner og ører.

Både direkte og indirekte redegør den aktuelle analyse nemlig også for den helt afgørende betydning og særlige merværdi, som Sydslesvig og især de unge sydslevigere bidrager med qua deres iboende forståelse og samhørighed med dansk sprog, dansk sindelag og dansk identitet. De værdifulde relationer til Danmark - som er indpodet fra barnsben og siden bliver en uløselig del af deres sindelag og personlige dannelse gennem det systematiske arbejde for dansk sprog og dansk kulturforståelse, der praktiseres på de danske skoler og institutioner, i de danske kirker og den mangfoldighed af folkelig og kulturel foreningsvirksomhed, er straks sværere at gøre op i kroner og ører og millioner.

Uomtvisteligt er det imidlertid, at den værdi, som kommer af at beherske såvel det danske som det tyske sprog, det dobbeltblik, den dansk-tyske kulturforståelse og ikke mindst de mange, unikke ’mindretalskompetencer’, som de dansk-sindede sydslesvigere bringer med sig til Danmark, ikke kan vurderes højt nok.

Sammen med den foreliggende analyse føjer alle disse særlige ’mindretalskompetencer’ en ny dimension til historien om det danske mindretal, der ikke kun gør Danmark lidt større!

Læs hele rapporten her:

syfo.de/uploads/media/17-01-16_-_Rapport_Sydslesvig_bidrag_til_DK.pdf