Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

I dag er region Syddanmarks udvalg for det dansk-tyske samarbejde på besøg i Flensborg. Efter et møde med Flensborgs nye overborgmester Simone Lange gennemføres møder på Flensborghus med SSF og SSW.

Et væsentligt tema er selvsagt videreudvikling af det dansk-tyske samarbejde hen over grænsen inden for blandt andet uddannelse, arbejdsmarked, kultur, uddannelse og forskning. Dog vil emnekredsen ikke kun være begrænset til disse områder. Udvalget skal også informeres om det danske mindretal og aktuelle mindretalspolitiske spørgsmål som for eksempel dobbelt statsborgerskab og mindretallets kulturelle arbejde i Sydslesvig.

 

Forskellene på dansk og tysk kultur og samfundsforståelse vil ligeledes være et fokuspunkt. Det kan være nyttigt set i lyset af forskellige politiske holdninger til grænsekontrol samt flygtninge- og migrationsspørgsmål.

Dernæst vil udvalget blive orienteret om det forestående landdagsvalg og dets betydning for det danske mindretal og det dansk-tyske samarbejde.

Det er positivt, at region Syddanmarks udvalg for det dansk-tyske samarbejde besøger os og derved får indblik i grænselandets mangfoldighed og et dansk nationalt mindretals centrale udfordring: på den ene side at bevare en klar dansk identitet samtidig med at bidrage konstruktivt til pleje og videreudvikling af ’broforbindelsen’ mellem dansk og tysk.

 

Der vil også være interesse for en drøftelse af forberedelserne til markeringen af 100-året for Genforeningen henholdsvis folkeafstemningerne i 1920.

SSF er med i det sønderjyske præsidium, der samler trådene for de aktiviteter, der vil finde sted 2020. I Sydslesvig står SSF for koordinering af 2020-initiativer.