Facebook

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at SSF Gottorp amt har en egen facebookside, hvor der især gøres opmærksom på amtsarrangementer: