Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Torsten Albig (SPD), der talte ved de danske årsmøder i Sydslesvig for små tre uger siden, er nu både endegyldigt og officielt trådt af som ministerpræsident, og Anke Spoorendonk (SSW), der fungerede som Kultur-, Justits- og Europa-minister i hele sidste valgperiode, havde til det allersidste ekstra travlt på sin sidste politiske arbejdsdag, da hun i går - onsdag - både skulle overdrage Justits- og Europa-ministeriet til sin efterfølger i embedet, Sabine Sütterlin-Waack fra CDU, og Kulturministeriet, som er lagt sammen med Undervisnings-ministeriet under ledelse af Karin Prien (CDU).

Mens Anke Spoorendonk helt har valgt at lægge karrieren som aktiv politiker bag sig, får ministerpræsident Daniel Günther og den nye koalitionsregering nok at gøre med at omsætte de mange hensigtserklæringer og overordnede politiske målsætninger til virkelighed, som er nedfældet i regeringsparternes fælles koalitionsaftale. Her fremgår det blandt andet, at de tre regeringspartier agter at fortsætte den mindretalspolitiske kurs, som er blevet lagt og effektueret under den forrige regering bestående af SPD, De Grønne og SSW.

Det sidste lyder, som allerede antydet under sidste uges leder her i KONTAKT, som positive signaler fra Kiel, og blandt andet derfor hilser Sydslesvigsk Forening den nye ministerpræsident såvel som den nye delstats-regering og de nye ministre velkommen i arbejdstøjet.

Sydslesvigsk Forening ser frem til et lige så positivt og konstruktivt og frugtbart samarbejde med landdagens nyudnævnte mindretals-kommitterede, Johannes Callsen (CDU), som med hans forgænger Renate Schnack i denne vigtige funktion som bindeled mellem landsregeringen og de anerkendte mindretal og folkegrupper i Slesvig-Holsten.

Udover Daniel Günther, Karin Prien og Sabine Sütterlin-Waack (alle CDU) er følgende ministre taget i ed: Finansminister (og stedfortrædende ministerpræsident): Monika Heinold (De Grønne), Indenrigsminister: Hans-Joachim Grothe (CDU),

Miljø- og landbrugsminister: Robert Habeck (De Grønne),

Erhvervs- og vækstminister: Bernd Buchholz (FDP),

Socialminister: Heine Garg (FDP).

SSF byder dem alle velkommen i arbejdstøjet og ser frem til et konstruktivt samarbejde på vegne af det danske mindretal.