Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

’Det forsømte forår’ med lektielæsning, pensum og repetition med eksamensfeber og sommerfugle i maven er overstået, og den fortjente studenterhue skal naturligvis vises frem og luftes som den slags sig hør og bør.

Som de danske sydslesvigeres kulturelle hovedorganisation skal der naturligvis lyde et stort og velment tillykke til alle de nye studenter fra landsdelens danske gymnasier, hvor afgangseleverne i stor stil har tradition for at følge deres studentereksamen op med en længere eller mellemlang videregående uddannelse nord for den dansk-tyske grænse. Her udmærker de sydslesvigske studerende sig på fornemmeste vis, fordi de både har det danske sindelag, det danske sprog og den danske kultur med under studenterhuen - suppleret med de fordelagtige dansk-tyske sprogfærdigheder og den grundlæggende dobbeltforståelse, som uvilkårligt følger med, når man har rod i grænselandet og er udrundet af det danske mindretal i Sydslesvig.

I en verden, der bliver mere og mere international og, hvor forskellene og afstandene mellem skoler, uddannelsesinstitutioner og forsknings-miljøer rundt om i den store verden bliver udlignet som aldrig før, er det fristende at kappe forbindelsen til sit bagland, sin region og sit hjemland for at søge lykken i det fremmede og søge så langt væk fra Livets Gang i Lidenlund og den hjemlige andedam, som eksamensgennemsnittet og som den ny-erhvervede studenterhue nu rækker.

For de nyklækkede studenter i Sydslesvig er og bliver studenterhuen imidlertid pære-dansk.

Den fremstilles på bestilling i Danmark af det navnkundige københavnske firma CL Seifert, der har mange års erfaring i at tage mål på kloge studenterhoveder, så huen trykker de helt rette steder.

Og med en dansk studenterhue på hovedet må det være helt oplagt - og i overensstemmelse med det danske mindretals mission og vision - at huerne og deres stolte indehavere fortsat søger mod Danmark for at studere og uddanne sig og finde deres vej i livet.

Og ved samme lejlighed også optræde som gode og stolte ambassadører for det danske mindretal og for det Sydslesvig, hvor de trods alt har deres rødder. Både under deres uddannelsesforløb og efterfølgende.