Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

De udstiller sammen på en stor fælles udstillingsstand, hvor repræsentanter fra alle fire mindretal blandt andet vil gøre en ekstra indsats for at speede op for den igangværende indsamling af underskrifter til borgerinitiativet Minority Safepack Initiative, der kan bane vejen for, at EU-kommissionen i Bruxelles sætter en række generelle spørgsmål og temaer om fælleseuropæiske mindretals-rettigheder og mindretalsbeskyttelse på sin dagsorden.

Betingelsen er, som bekendt, at der indsamles mindst én million borger-underskrifter inden udgangen af marts måned næste år. Heraf 72.000 underskrifter alene i Tyskland, og det tal er desværre på nuværende tidspunkt bagud på point.

Det er derfor afgørende vigtigt at få synliggjort borger-initiativet overfor den brede befolkning i den tyske hovedstad, i de øvrige tyske storbyer og i de områder af Bundesrepublikken, som ikke har mindretallene så tæt inde på livet som eksempelvis i Sydslesvig.

Det er naturligvis også intentionen at få de tyske landspolitikere i tale, at de får Minority Safepack-initiativet så meget ind på radaren, at de også vil slå et slag for underskriftindsamlingen, selv om deres fokus lige nu er rettet mod det forestående Forbundsdagsvalg (sidste søndag i september).

For Sydslesvigsk Forening deltager SSF’s formand, Jon Hardon Hansen, og generalsekretær Jens A. Christiansen under weekendens frilufts-arrangement i Berlin, mens friserne bliver repræsenteret af Ilse Johanne Christiansen fra Friserrådet. Udover at udstille og komme i snak med berlinerne vil folkene fra de fire mindretal også holde et internt arbejdsmøde for at forberede sig på det møde, som Mindretalsrådet har fået på plads med den tyske forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier den 21. september. Så der er afgjort vigtige ting på spil i Berlin i de nærmeste dage.