Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Til trods for, at de har opretholdt deres fuldgyldige danske statsborgerskab, kan de se frem til at blive ramt ganske hårdt på pengepungen, den dag de forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension og nyde deres otium. Deres mulighed for at optjene samme ret til folkepension, som deres jævnaldrende medborgere hjemme i Danmark, er nemlig i fare.

På gangene i Christiansborg har den danske regering og støttepartiet Dansk Folkeparti nemlig indgået en aftale om en ny reform af den danske folkepension. Aftalen, som Regeringen og DF har indgået tidligere på foråret, indeholder nemlig en række nye afsnit, der fremover vil begrænse og forringe optjeningsretten til folkepension for udvalgte grupper af danskere, som arbejder uden for Danmarks grænser. Hvad enten de er udstationeret af en privat dansk virksomhed, udsendt som nødhjælpsarbejdere i de humanitære organisationer eller for den slags skyld ansat ved Sydslesvigsk Forening eller en af de øvrige mindretals-organisationer i Sydslesvig. Undtaget for de foreslåede begrænsninger er til gengæld danske søfolk på de syv verdenshave og statsansatte medarbejdere ved danske ambassader og konsulater.

Efter planen skal udspillet fremsættes til et konkret lovforslag om fremtidens folkepension i løbet af efteråret, så det kan behandles i Folketinget.

Den foreliggende aftale er med sin nuværende ordlyd ikke kun en regulær pensions-bombe under de mange danske, som allerede nu er i mindretallets tjeneste. Det er også en bombe under mindretallets mulighed for fremover at tiltrække og rekruttere nye rigsdanske medarbejdere nordfra, der er så afgørende vigtige for det fortsatte arbejde med at knytte bånd, bygge bro og skabe endnu tættere relationer mellem Danmark og det danske mindretal i Sydslesvig. Derfor bør det aftalte udspil mellem Regeringen og Dansk Folkeparti ændres.

Det er Sydslesvigsk Forenings klare holdning, at ansatte og medarbejdere ved det danske mindretal i Sydslesvig ikke skal stilles dårlige end alle andre, blot fordi de har fundet sig til rette og trives på en arbejdsplads udenfor Danmarks grænser. Og slet ikke som ansatte ved det danske mindretal, hvor de i høj grad er med til at udrette noget godt for det danske samfund.

Via den tidligere formand for Sydslesvigudvalget, Kim Andersen, der netop er tiltrådt til dansk generalkonsul i Flensborg, har Sydslesvigsk Forening allerede påpeget den urimelige forskelsbehandling i folkepensions-udspillet overfor sit politiske netværk på Christiansborg, hvor også den kommende formand for Sydslesvigudvalget, som endnu ikke er udpeget, må forvente at blive inddraget i sagen.

Bomben under pensions-vilkårene for mindretallets danske medarbejdere bør demonteres!