Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

SSF fremstår også som en vigtig, væsentlig og betydningsfuld aktør i hele regionens kulturelle landskab.

Men også de vigtige, væsentlige og betydningsfulde kulturlandskaber ligger vores forening meget på sinde. Så meget, at Sydslesvigsk Forening er gået aktivt ind i bestræbelserne på at få Hedeby og de historiske Danevirke-volde optaget på UNESCO’s særlige liste over unik verdensarv, hvor Pyramiderne i Egypten, Yellowstone Nationalpark i USA, ris-terrasserne i Philippinerne og den 65 kilometer lange Oberes Mitterheintal med Lorelei-klippen langs Rhinen allerede er blevet optaget.

Danevirke-voldene og Hedeby fremstår hver for sig og tilsammen som kulturlandskaber af samme unikke og betydningsfulde kaliber. Som markante mindesmærker i landskabet, der hverken på det historiske plan, det religionshistoriske og det allertidligste euro-politiske plan bliver overgået af ret mange andre og nok så navnkundige kultur-lokaliteter.

I tæt samarbejde med museums- og fredningsmyndighederne i delstaten Slesvig-Holsten har SSF taget del i det omfattende forarbejde, der ligger til grund for den officielle ansøgning, som Slesvig-Holstens Ministerium for Kultur, Medier og Europa - under Anke Spoorendonks (SSW) periode som minister - har formuleret og fremsendt til UNESCO om at få Danevirke-voldene og Hedeby optaget på listen over unik verdensarv i kategorien 'kulturlandskaber'. Og lige netop i disse dage afgøres det, om Danevirke og Hedeby slipper helskindet gennem det første snævre nåleøje, der kan bane vejen for en plads på den eftertragtede UNESCO-liste.

I denne uge besigtiges såvel Hedeby som voldanlægget i Danevirke af den britiske arkæolog Neil Price, professor i arkæologi ved universitetet i Uppsala og medlem af det bedømmelsesudvalg under ICOMOS (International Council of Monuments and Sites), som UNESCO trækker på, når nye historiske kulturlandskaber skal kigges efter i sømmene, før det vurderes, om de er berettiget til en plads på listen. Undervejs skal Neil Price mødes med arkæologerne fra Slesvig-Holstens fredningsmyndigheder og med repræsentanter fra SSF, der - som bekendt - står for at drive formidlingen og det tilknyttede Danevirke-museum.

Da Danevirke og Hedeby for få år siden forsøgte af blive optaget på UNESCO’s liste over materiel kulturarv sammen med flere andre historiske monumenter fra Skandinavien, vendte UNESCO tommelfingeren nedad.

Nu gøres et nyt forsøg, der kun omfatter Danevirke og Hedeby.

Og det er nu eller aldrig, hvis disse kulturlandskaber, der er så vigtige og væsentlige vidnesbyrd om danskhedens historiske tilstedeværelse og betydning i Sydslesvig, skal ophøjes til unik verdensarv. Med en positiv indstilling og goodwill fra ICOMOS, kan den endelige vurdering af ansøgningen blive afgjort af UNESCO’s interne bedømmelseskommission hen over sommeren 2018.