Facebook

SSF hovedstyrelsesmøde - åbent for alle!

SSF holder tirsdag aften i næste uge - 19. september - sit første hovedstyrelsesmøde efter sommerferien. Det foregår i Den Danske Børnehave i Garding i det nederste sydvestlige hjørne af Sydslesvig. Mødet starter kl. 18:30 med følgende punkter på dagsorden:

 

1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jvf. vedtægternes § 12, stk. 7

2. Mødet åbnes - beslutningsdygtighed jvf. § 6

3. Valg af dirigent

4. Referat fra den 4. juli 2017

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden

6. Formandens beretning

7. Nyt fra SSF’s udvalg

8. Årsmødeudvalgets beretning v/ Gitte Hougaard-Werner

- Drøftelse og godkendelse af beretningen

9. Danevirke Museums beretning v/ Nis Hardt

10. Landsmødet 2017

- Valg

- Kontingent

11. Forslag til mødeplan for 2018. Bilag vedlagt

12. Eventuelt

13. Evt. lukket møde

 

Mødeadressen er:

Garding Børnehave, Osterende 29, 25836 Garding.